top of page

Majdnem haladó: Az NMEA és a GGA

Az NMEA és a GGA – mégis mik ezek?

 

Sokszor olvashatjuk a GNSS vevők brossúráiban, könnyedén használjuk, sőt talán keverjük ezeket a fogalmakat. Lássuk, mégis mit jelentenek!

 

Mi az az NMEA? 

Az 1957-ben New Yorkban alakult, NMEA (National Marine Electronics Association) Nemzeti Tengerészeti Elektronikai Szövetség fejlesztette ki azt a specifikációt, mely meghatározza különféle tengerészeti elektronikai berendezések közötti interfészeket. 

Ez a szabvány teszi lehetővé, hogy a tengerészeti eszközök információkat küldjenek egymásnak, illetve egyéb számítógépek felé. (A teljes szabvány leölthető a Szövetség honlapjáról.) 

 

Hogy kerülnek képbe a mi GNSS vevőink?

 

Nos, műholdvevőink kommunikációja is ezen szabvány alá esik.
A legtöbb olyan alkalmazás, mely valósidőben szolgáltat pozíciót, fogadni és értelmezni képes NMEA formátumban lévő üzeneteket.
Ezek az adatok tartalmazzák a GNSS vevők által számított, teljes, un. PVT megoldásokat, azaz P – Position/pozíció,
V- Velocity/sebesség, T –Time/idő információkat.
Az NMEA alapötlete , olyan adatsorok küldése (ezeket mondatoknak nevezzük), melyek teljesen önállóak és függetlenek egyéb mondatoktól. Minden egyes eszközkategóriának megvannak a szabványos mondatai, sőt az egyes gyártóknak is lehetőségük van saját mondatok összeállítására. Minden mondatnak van egy kétbetűs előtagja, mely definiálja a használt eszköz típusát – a GPS vevők előtagja a GP. Ezt követi három betű, mely a mondat tartalmát írja le. 

 

Ezen felül az NMEA engedélyezi a hardvergyártóknak saját, szabadalmaztatott mondatok definiálását is.

Minden ilyen saját mondat a P karakterrel indul (proprietary – szabadalmaztatott), majd további három betű azonosítja a gyártót. 

Minden mondat „$” jellel kezdődik, "kocsi vissza/sor emeléssel" végződik és nem haladja meg a 80 látható karaktert. Az elemek között vessző az elválasztójel.

 

Sokféle NMEA mondat van, melyet a tengerészeti környezetben, számtalan eszköz közötti kommunikációra alkalmaznak….és akkor ezzel el is értünk a GGA-hoz!

 

A GGA egy alapvető adatmondat, mely 3D pozíciót és megbízhatósági adatot szolgáltat.

Nézzünk meg egyet, mely egy kispesti pozícióra érvényes:

 

                                       $GPGGA,121519,4745.594,N,1912.605,E,4,11,1.2,98.2,M,46.9,M,,*44

 

Ahol: 

         GP –GPS eszközről van szó

         GGA – Global Positioning System Fix Data

         121519 – 12:15:19 UTC időpillanat

         47°45.594’,N – Északi szélesség

         19°12.605’,E – Keleti hosszúság

         1 – Fix minősége, ahol:

                      0 – érvénytelen

                      1 – GPS fix (SPS – Standard Positioning Service, azaz 1 frekvencián C/A kód)

                      2 – DGPS fix

                      3 – PPS fix (Precise Positioning Service, azaz Két frekvencián P/Y Kód)

                      4 – RTK

                      5 – FLOAT RTK

                      6 – becsült

                      7 – Kézi bevitel

                      8 – Szimulációs mód

           11 – követett műholdak száma

           1.2 – Vízszintes DOP érték

           98.2,M – Tengerszint feletti magasság

           46.9,M – Geoidunduláció

           (üres mező) – az utolsó DGPS frissítéstől számított idő, mp-ben

           (üres mező) – DGPS állomás azonosító

           *44 – mondat ellenőrző szám, mindig „ * ” karakter előzi meg

 

A GGA üzenet az egyetlen, mely riportolja a magasságokat. 

 

Persze, mint fent írtam számtalan egyéb NMEA mondatfajta elérhető.
Gondoljunk csak a GSA-ra, ami például elsősorban a DOP értékekre és a felhasznált műholdak leírására koncentrál, vagy az RCM-re, a Szövetség saját formátumára, mely rövidítés a  Recomended Minimum (Javasolt minimum) hangzatos névből származik… 

 

bottom of page