top of page

Néhány gondolat a GNSS vevők csatornaszámáról

Egy GPS vevő csatornaszámán azoknak a kommunikációs csatornák számát értjük, ahány szállal a vevő az égi rendszerhez, azaz a műholdakhoz kapcsolódni képes. Minden egyes vett rádiófrekvenciás jel, egy-egy külön csatornát igényel, így pl. ha GPS vevőnkkel két-frekvenciás (L1L2) mérést végzünk, akkor minden egyes műhold kettő frekvencián sugárzott jeleinek vétele, kettő csatorna használatát is jelenti.

Maradva a két-frekvenciás példánál: a geodéziában RTK mérésnél, a bázis és rover vonatkozásában, legalább 5db közös műhold egyidejű követésére van szükség, a használatos L1L2 frekvenciákon – ennyi kell ugyanis, legfeljebb 50km-es bázison–, a fázis-többértelműség egyértelmű feloldásához.
Ez azt jelenti, hogy egy műholdrendszert használva (pl. a NAVSTAR-t) is, a "cm" megbízhatóságú pozíció eléréséhez mindössze 10 csatornára van szükségünk!
Éppen ezért a kezdetekben, a NAVSTAR RTK vevők 24-es csatornaszáma bőven elegendő volt: 12 db közös műhold követését is lehetővé tették ideális esetben.
(Persze, az egyes gyártók műszerkatalógusai sem egységesek a tárgyban: egyes céges az L1L2 frekvenciát egynek számolták a két-frekvenciás vevők taglalásakor, míg mások külön vették az L1 és L2 jelvételt, így „duplázva” meg a csatornaszámot.)

Időközben kinyílt a világ, elérhetővé vált a GLONASS, megjelentek az orosz műholdrendszer jeleit is venni képes vevők. (Nem beszélve a GALILEO és a nagyon dinamikusan fejlődő COMPASS /Beidou/ rendszerek feltűnéséről!)

Természetesen, a több rendszer egyidejű jelvétele, több követett műholdat jelent. Ennek a terepi előnyei egyértelműek: egy olyan kitakart munkaterületen (pl. városi környezet), ahol egy rendszer műholdszáma a kritikus alá csökken, kettős (vagy akár több) műholdrendszer jeleinek vételével, még könnyedén számítható pozíció. Technikai oldalról, több műhold követéséhez, a GPS vevőben, magasabb csatornaszámra van szükség.

​Gyakorlati oldalról vizsgálva a kérdést, ez az elv furcsa paradoxont vet fel.
Mielőtt követ vetnek rám (megint), nézzük példa jelleggel:

1.A. Városi környezetben, L1L2 RTK módszerrel 7 db NAVSTAR műholddal dolgozunk.
Csatorna igénye: 14 db
Nagyon kitakart helyzetben lecsökken 4-re a műholdszám.
A fázis-többértelműség nem oldható fel.

1.B. Városi környezetben, L1L2 RTK módszerrel 7 db NAVSTAR+5 db GLONASS műholddal 
dolgozunk.
Csatorna igénye: 24 db
Nagyon kitakart helyzetben lecsökken 6-ra az össz műholdszám. A fázis-többértelműség 
továbbra is feloldható.
Csatorna igénye: 12 db

2.A. Egy kevésbé kitakart területen, L1L2 RTK módszerrel 12 db NAVSTAR műholddal 
dolgozunk.
Csatorna igénye: 24 db
Ideális helyzet, a fázis-többértelműség feloldható.

2.B. Egy kevésbé kitakart területen, L1L2 RTK módszerrel 12 db NAVSTAR+5 db GLONASS 
műholddal dolgozunk.
Csatorna igénye: 34 db
Ideális helyzet, a fázis-többértelműség feloldható.

Az első két (1.A. és 1.B.) példából az látszik, hogy kitakart mérési területen elsősorban nem a csatornaszámnak van jelentősége, sokkal inkább annak, hogy a vevő több műholdrendszer jeleit legyen képes venni.

Az utóbbi két (2.A. és 2.B.) példa „végeredménye” azonos. Ha tovább emeljük is a műholdszámot, új rendszerek vételével, a FIX pozíció megbízhatósága nem fog javulni. Sőt, ilyen konstellációban a GPS számítás le is lassulhat, a rengeteg adat feldolgozási igénye miatt.
Nem egyszer előfordul, hogy ilyen ideális esetben, meg kell emelni az elevációs szöget, így véve ki a számításból a horizont közeli holdakat, megkönnyítendő a pozíció meghatározását.
Ezzel pedig megint csak csatornaszám igényünket nyirbáljuk meg, önként és dalolva!

Újabb és újabb rendszerek jelenhetnek meg az égbolton, a technológia fizikai és a matematikai alapjai azonban nem változnak.
Nem szabad elfelejteni, hogy a GALILEO rendszer megépítésének célja sem a pontosság növelése, a szolgáltatások körének jelentős bővítése, hiszen ezeket a jó öreg NAVSTAR (és GLONASS) is ellátja. Sokkal inkább gazdaságélénkítő hatása miatt fogtak bele a fejlesztésbe. Ezt a műszergyártók követik, követni kénytelenek.

Így természetesen, üdvözölve és fejet hajtva minden égi,- és földi újítás előtt, ki lehet mondani, hogy a csatornaszám és a GALILEO/COMPASS jelvétel jelentős argumentumai egy GNSS vevőnek, de talán nem a legfontosabbak.   

 

bottom of page