top of page

Érdekességek: Cicero és az AutoCAD

"Új, jó szögű tahimétert áhít korunk s hősünk."

Mi ez a nyakatekert, döcögős mondat? Ez kérem egy geodétákról szóló majdnem-pangramma.

Hogy mi az a pangramma? 
Olyan nyelvi játék, amelynek célja, hogy az ábécénkben megtalálható összes betűt legalább egyszer felhasználva értelmes mondatot alkosson. Persze, akkor igazán elegáns, ha minden betű tényleg csak egyszer jelenik meg benne! Ebben az én kis mondatocskámban csak a magyar magánhangzókat helyeztem el, mindegyikből egyet.

No, de hogy került a csizma az asztalra - mire ez a fejtörő? 

Hol használják a pangrammát a műszaki életben?


Általában a betűtípus nézegető programokban alkalmazzák, a betűképek előnézetéhez. A felhasználó nem az "AaÁáBbCc..." sorral ellenőrizheti a fontokat, hanem összefüggő szöveget szemlél. Fontos szerepe van az ékezetes betűk, azon belül különösen a "kényes" betűk vizsgálatában. Ilyenek a magyarban az "Ő" és "Ű" betűk, melyeket a szoftverek előszeretettel nem valódi ékezettel, hanem "kalappal" vagy "hullámjellel" jelenítenek meg.

1989-ben találták fel a magyar betűkészlet ellenőrzéséhez az "Árvíztűrő tükörfúrógép"-et, melynek célja szintén az volt, hogy minél kevesebb mássalhangzó felhasználásával alkosson értelmes szöveget. Publikálásra került például az AutoCad R11 magyarnyelvű 
kézkönyvében is, a Windows'98 operációs rendszer betűtípusainak megjelenítésére, ellenőrzésére.    

Ugyan nem teljes pangramma az "Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr ázik Quitóban", hiszen az "o" és a "w" betűk hiányoznak belőle, a magyar nyelvű Windows-nál mégis hivatalos fontellenőrző példamondatként szolgál.

Ismert angol pangramma, az angol ábécé betűképeinek ellenőrzésére: "Jackdaws love my big sphinx of quartz* "...és ha már az angol nyelvterületnél tartunk, híres a történelmi "The quick brown fox jumps over the lazy dog**" mondat is. 
Ez utóbbi, még az első adatátviteli eszközök, a távírók korában született meg, hogy tesztelni tudják vele a technikát, mivel az összes angol karaktert tartalmazza. 

És akkor a téma kapcsán, evezzünk még beljebb a történelem óceánjába!

Az informatikát megelőzően a nyomdászatban is alkalmaztak már egy, a tipográfiát és a betűelrendezéseket bemutató technológiát. Ez volt a Lorem ipsum.

Az 1500-as években egy ismeretlen nyomdász latin, un. vakszöveget állított elő a különböző nyomdai elrendezések bemutatására. A szöveg eltorzított, amolyan kvázi latin volt, melyet azért alkalmazott, mert az emberi agy önkéntelenül elkezdi olvasni a számára értelmes szöveget, így nem tud elvonatkoztatni attól és teljesen a betűk elrendezésére és a tipográfiájára  koncentrálni. 

Sokáig a szöveg eredetét - melyből a szavak összeollózásra kerültek - homály fedte. Végül a nem túl gyakori "consectetur" szó buktatta le. Richard McClintock professzor (Hampden-Sydney College) visszakövetve felfedezte, hogy a szövegrész Cicero Kr. e. 45-ben írt, "A legfőbb jó és rosszról" című művének 1.10.32 és 1.10.33-as szakaszából származik. 

Az eredeti bekezdés így kezdődik: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit („Senki sem szereti a fájdalmat önmagáért, vagy törekedik hozzájutni és részesedni benne csak azért, mert az fájdalom…”) 
Bebizonyosodott, hogy a torzított Lorem ipsum a Cicero mű értelmes szavait néhol szétvágja, míg máshol egyesíti az egymás után következő szavak szótagjait.

Az elmúlt fél évezredben a Lorem ipsum szép karriert futott be, megtalálható például a Microsoft Word szövegszerkesztő program súgójában is!

__________________________________________________

* - A csókák szeretik a nagy kvarcszfinxemet
**- A fürge barna róka átugrik a lusta kutyán 

 

bottom of page