top of page

Jogszabály olvasgató - Panaszkezelés

A geodéziai műszerforgalmazók piacán, a gyártók külön megnevezése nélkül is elmondhatjuk, hogy csupa kiváló minőségű eszköz van jelen.

 

Ezeket jól felkészült szakemberektől van szerencséje beszerezni a földmérő társadalomnak. A gyümölcsöző üzleti kapcsolathoz mindkét fél számára nagyon fontos a korrekt terméktámogatás: a  felhasználónak legyen kihez fordulni, ha kérdése van az új eszközzel kapcsolatban, a forgalmazó pedig egy jól kiszolgált partner törzzsel hosszútávon biztosíthatja létét.

Azonban néha ez a kölcsönösen idilli kép némileg árnyaltabb. 
Mi történik, ha a szakmai kérdéseken túl, panasz merül fel az eszközzel kapcsolatban? 
Mivel többen rákérdeztek nálam erre, egy jogász ismerős útbaigazítását kérve, összeállítottam a választ ebben a rövid feljegyzésben. 

Íme néhány gondolat, gondolatébresztőnek a témában:

A vevő a forgalmazó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a forgalmazóval. A szóbeli panaszt  azonnal meg kell vizsgálni és orvosolni kell. 
Amennyiben ennek eredménye a vevő számára nem elfogadható, vagy az azonnali megoldás nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a forgalmazó álláspontját is tartalmazza. 

Részletezve, mit tartalmazzon ez a jegyzőkönyv?

Vevő nevét, lakcímét, panasza előterjesztésének helyét, idejét és módját, panasza részletes leírását és a kapcsolódó bizonyítékok, dokumentumok jegyzékét. 
Legyen benne a forgalmazó nyilatkozata saját álláspontjáról, amennyiben a panasz kivizsgálása azonnal megtörténhetett!
Legyen rögzítve a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, illetve felvevőjének és a panaszos (személyes ügyintézés esetén) aláírása!

A jegyzőkönyv másolati példányát a vevőnek személyesen át kell adni, vagy telefonos, elektronikus bejelentés esetén, egyedi azonosítóval ellátottan, legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal meg kell küldeni.  

A forgalmazó, megteheti, hogy a panaszt elutasítja, ám ez esetben az elutasítást ÉRDEMBEN indokolni is köteles (azaz az „azért mert csak”, az „így jártál”, vagy „most már mit tegyünk” típusú válasz nem megengedett!). 
Ebben a szomorú esetben a forgalmazó kötelessége tájékoztatni vevőjét arról, hogy mely hatóságnál vagy békéltető testületnél indíthat további eljárást, sőt ezeknek legalább - a forgalmazó székhelye szerint illetékes - levelezési címét is közölnie kell.  
A jegyzőkönyvet egyébként a forgalmazó köteles 5 évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatni.

Persze, a jogszabályokat, akárcsak a klasszikusokat csak pontosan illik idézni – ennek a rövid szösszenetnek nem ez volt a célja. 
Éppen ezért, aki elmélyülne jobban a témában, mindenképpen a Fogyasztóvédelemről szóló, a 1997. évi CLV. törvénnyel kezdje. Az itt összefoglaltakat pedig megtalálja a VI. fejezet, a Fogyasztói jogok érvényesítése - Panaszkezelés, ügyfélszolgálat rész, 17/A §. –ában! 

Az olvasó visszajelzések alapján, amennyiben igény mutatkozik rá, a következő alkalommal kivesézzük, mit ír a Polgári Törvénykönyv a Jótállásról és a Hibás teljesítésről! 

De addig is egy kis érdekesség magáról a paragrafus jelről. Eredete bizonytalan.Formáját tekintve mondják, hogy azért olyan az alakja, hogy a két végébe meg lehessen kapaszkodni, a közepén meg átbújni…
Ennél azért tudományosabb nézetek is kialakultak. Az egyik az, hogy két összetolt S-betűt formáz, melyek a Signum Sectionis kifejezést rejtik – azaz „szakasz megjelölés”.
Ezzel az aprócska kiegészítéssel kívánok kellemes böngészést az on-line jogtárakban!

Kérdés, észrevétel esetén a gpstakarok@gmail.com címre várom a leveleket!

bottom of page