top of page

Az alapok: DOP-érték

Mikor a GPS-szel történő pozíció meghatározás megbízhatóságáról beszélünk, szóba kerül az azt jellemző, un. DOP érték. Ennek a mérőszámnak bizony nagyon fontos szerepe van, mind vízszintes,- (HDOP), mint magassági,- (VDOP), (illetve ezek együttesen vett (PDOP)) pontosság jellemzésében.

 

Minek a rövidítése a DOPDilution OPrecision, azaz a pontosság hígulása

A DOP, a pozíció meghatározásban résztvevő műholdak egymáshoz viszonyított helyzetét jellemző, dimenzió nélküli szám.
Értéke minél kisebb, a műholdjelekből számított távolságok által végzett metszések geometriája annál jobb, azaz a helymeghatározás annál pontosabb.
Akárcsak egy földi metszési feladatnál, sem a tompa,- sem a hegyesszöget bezáró meghatározó irányok nem lehetnek ideálisak!

 

Ha terepen szemléljük vevőnk kijelzett adatait, az RTK mérésünk kiváló ha a DOP érték 1-2, megfelelő ha 2-4, illetve ha 5-6, még elégséges lehet a biztos helymeghatározáshoz.
Efelett, a kijelzett FIX (inicializált) pozíció nem biztos, hogy valós!

A DOP érték egyébként kevéssé függ a műholdszámtól. 
Előfordulhat, hogy megbízhatóbb eredmény születik 5 műhold mérése esetén egy kiváló DOP értékkel, mint 9 műholddal egy gyengébb konstellációban.

Jó DOP-ú konstelláció                                                                  Rossz HDOP-ú konstelláció                                                            Rossz VDOP-ú konstelláció

bottom of page